Washington, D.C. (eTruePolitics) – “I don’t care if Uncle Bibi says the Cheetos are kosher, they’re yucky and I’m not eating them.”

                                                                     – Jared Corey Kushner

 

Photo illustration by Ray Dougela.